Ramowy Rozkład Dnia

k,NDU2ODE0NTYsNzQzOTMy,f,0__2_
7.00 – 8.15 schodzenie się dzieci:
zabawy swobodnie podejmowane z inicjatywy dzieci w kącikach tematycznych lub inspirowane przez nauczycielkę, praca indywidualna uwzględniająca działania korekcyjno - kompensacyjne, poranne ćwiczenia ruchowe, przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne.

8.15 – 8.45 śniadanie

8.45 – 11.30 zajęcia organizowane przez nauczycielkę – stwarzanie sytuacji edukacyjnych zgodnie z tematyką kompleksową, spacery, wycieczki, zabawa w ogródku przedszkolnym.

11.30 – 12.00 obiad

12.00-12.20 czynności porządkowe, przygotowanie do odpoczynku

12.20 – 13.30 wypoczynek dzieci na leżakach, słuchanie utworów literatury dziecięcej, słuchanie muzyki relaksacyjnej


13.30 – 13.45 ubieranie się, zabiegi higieniczne

13.45- 14.00 podwieczorek

14.00- 16.30 utrwalenie wiadomości zdobytych w ciągu dnia, zajęcia w małych zespołach, słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, zabawy swobodne rozwijające zainteresowania dzieci, rozchodzenie się dzieci do domu.
k,NDU2ODE0NTYsNzQzOTMy,f,linia73
Przedszkolowo.pl logo