O nas


Gminne Przedszkole w Niwiskach swoją działalność rozpoczęło 6.09.2010 roku. Uczęszcza tu grupa 24 dzieci w wieku 3-5 lat. Koncepcja pracy przedszkola nastawiona jest na wszechstronny rozwój dziecka. Jest ona dostosowana do aktualnych potrzeb społecznych. Placówka efektywnie realizuje zadania oparte na podstawie programowej. Stwarza warunki do twórczej, swobodnej aktywności zabawowej dzieci. Działania nauczycieli opierają się na osobistym kontakcie wychowawczym z każdym dzieckiem w grupie, orientacji w zakresie indywidualnych możliwości wychowanków i dostosowaniu do nich zadań wychowawczych.
Przedszkolowo.pl logo