Dzieciństwo bez próchnicy

W przedszkolu realizujemy program: „Dzieciństwo bez próchnicy”

JEST TO PROJEKT POLSKO-SZWAJCARSKI WSPÓŁFINANSOWANY W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

Celem głównym Projektu jest obniżenie częstotliwości występowania próchnicy zębów u dzieci w wieku 0-5 lat.

Cele bezpośrednie Projektu to:

1. poprawa zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 3-5 lat
2. wzrost świadomości i utrwalenie prawidłowych nawyków w zakresie higieny jamy ustnej w grupach docelowych.

Zakres działań projektu:
- przedszkole zostanie objęte działaniami, w ramach których zostaną przeprowadzone zajęcia dla dzieci demonstrując, w jaki sposób prawidłowo dbać o zęby,
- dzieci otrzymają materiały edukacyjne,
- rodzice, opiekunowie i nauczyciele dowiedzą się natomiast jak skutecznie wykształcić u swoich podopiecznych nawyki higieniczne,
- placówka otrzyma atrakcyjne pakiety edukacyjne niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi.

Prowadzona działalność edukacyjna wpłynie na:
- poprawę zachowań prozdrowotnych w odniesieniu do przestrzegania prawidłowej higieny jamy ustnej wraz z uwzględnieniem preparatów fluorkowych (past do zębów z zawartością fluoru również przez młodsze dzieci),
- wykształcenie właściwych nawyków żywieniowych (rodzaj diety) uwzględniających skład i sposób żywienia (pory dnia, częstość i konsystencja posiłków),
- przeciwdziałanie szkodliwym nawykom mającym wpływ na stan zdrowia jamy ustnej i okolicznych tkanek przez zwrócenie uwagi rodziców i opiekunów na problemy związane z profilaktyką stomatologiczną.

Spodziewane efekty projektu:
- spodziewana jest poprawa zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 3-5 lat,
- wzrost świadomości i utrwalenie prawidłowych nawyków w zakresie higieny jamy ustnej w grupach docelowych.

Razem z królikiem Pampisiem uczymy się prawidłowo myć zęby

DSCN0332j_axqwssa
DSCN0334j_axqwsaw
DSCN0335j_axqwsaq
DSCN0336j_axqwsqn
DSCN0337j_axqwsqa
DSCN0338j_axqwape
DSCN0339j_axqwahp
DSCN0340j_axqwahr
DSCN0324j_axqwahs
DSCN0325j_axqwarp
DSCN0326j_axqwarh
DSCN0327j_axqwarx
DSCN0328j_axqwars
DSCN0329j_axqwaxp
DSCN0318j_axqwaxh
DSCN0319j_axqwaxx
DSCN0320j_axqwaxn
DSCN0321j_axqwaxs
DSCN0322j_axqwaxq
DSCN0323j_axqwanh
Przedszkolowo.pl logo