Adaptacja dziecka do warunków przedszkola

k,NDU2ODE0NTYsNzQzOTMy,f,1d2f2fe696fa9b6f203e0f02c9b9c689_web
Opracowała: mgr Łucja Walencik

Adaptacja dziecka do warunków przedszkola.

Przekroczenie progu przedszkola, to trudne przeżycie dla dziecka jak i jego rodziców. Dziecko musi rozstać się z rodzicami, pozostać samo w nowym miejscu, w nowej sytuacji, wśród nieznanych osób, dostosować się do obowiązujących reguł (w tym przede wszystkim do leżakowania). Rodzice, którzy byli do tej pory najważniejsi dla dziecka i ciągle obecni w jego życiu, muszą zostawić swojego „malucha” samego, ze świadomością, że nie wiadomo jak dziecko się zachowa, i że nie będzie mu łatwo.
Adaptacja do przedszkola łączy się z takimi uczuciami jak smutek, tęsknota, niepokój, lęk. Są one naturalne i należy się do nich przyznać, a nie udawać, że jest inaczej. Adaptacja trwa różnie. Od kilku tygodni do kilku miesięcy. U niektórych dzieci proces adaptacyjny przebiega z opóźnieniem i dzieci mogą zacząć płakać po trzech tygodniach.
k,NDU2ODE0NTYsNzQzOTMy,f,linia27
Porady dla rodziców na „trudny czas”:
·Daj dziecku do przedszkola ulubioną Przytulankę. Będzie się kojarzyła z domem
·Nie przedłużaj pożegnania
·Dziecko do przedszkola powinien odprowadzać rodzic, który jest bardziej stanowczy
·Jeśli dziecko płacze, nie roztkliwiaj się nad nim
·Zapewnij malucha, że odbierzesz go po obiedzie, leżakowaniu. Nie spóźniaj się
·Doceniaj sukcesy dziecka
·„Boimy się tego, czego nie znamy”
Na długo przed planowanym zapisaniem dziecka do przedszkola, rodzice powinni prowadzić systematyczne i konsekwentne działania, które pomogą ich dzieciom i im samym przystosować się do nowego środowiska.

Przykładowe działania rodziny we wstępnym procesie adaptacyjnym
serduszko51
wdrażanie do samoobsługi
"Miś jest głodny" - karmienie zabawki, potem umożliwianie dziecku samodzielnego spożywania posiłków;
"Ubieramy misia" - wspólne ubieranie zabawki, przechodzenie do ubierania dziecka i stopniowe ograniczanie pomocy;
uczenie dziecka korzystania z toalety;- wprowadzanie podstawowych zasad higieny (rozmowa, pokaz - np. mycie lalki, atrakcyjne przybory toaletowe);
wyznaczenie stałych miejsc przechowywania zabawek i innych przedmiotów używanych przez dziecko - zachęcanie do wspólnych prac porządkowych - forma zabawowa (np. „Ja ułożę lalki, a ty klocki"),
organizowanie kontaktów z rówieśnikami- częste chodzenie z dziećmi tam, gdzie są inne dzieci np. rodzina, znajomi, plac zabaw, zapraszanie dzieci do swojego domu, stwarzanie sytuacji, w których dziecko musi podzielić się zabawkami, słodyczami,
kształtowanie umiejętności porozumiewania się z rówieśnikami i dorosłymi- czytanie i opowiadanie dzieciom bajek, wspólne oglądanie ilustrowanych książek oraz programów telewizyjnych przeznaczonych dla najmłodszych, częste rozmowy z dzieckiem w różnych sytuacjach (np. w czasie spaceru, zabawy lub wykonywania codziennych czynności), zachęcanie do wypowiedzi poprzez zadawanie pytań oraz cierpliwe i uważne słuchanie dziecka,
zorganizowanie życia dziecka w rodzinie według planu zbliżonego do rozkładu dnia w przedszkolu - zapewnienie dziecku regularnego trybu życia - stałe pory posiłków, zabawy, odpoczynek, sen, przebywanie na powietrzu bez względu na pogodę ,
zapoznanie dziecka z materiałami, z którymi zetknie się w przedszkolu- stworzenie dziecku warunków do zabaw plastycznych, zapewnienie urozmaiconych materiałów i przyborów (papier, kredki, farby, plastelina, wycinanki, nożyczki), uczenie prawidłowego korzystania z nich,
stopniowe uniezależnianie psychiczne dziecka od rodziców-częste i szczere rozmowy z dzieckiem zapewniające o miłości, przyzwyczajanie do nieobecności rodziców, pozostawianie dziecka pod opieką osób, z którymi nie jest ono związane emocjonalnie tak silnie, jak z rodzicami - początkowo na krótko, stopniowo wydłużając czas rozłąki,
kształtowanie pozytywnego nastawienia do przedszkola-opowiadanie dziecku o przedszkolu, zabawkach i dzieciach, które tam spotka;spacery w okolice przedszkola, poznanie drogi, ogrodu przedszkolnego i budynku, poznanie nauczycielek i personelu; zachęcanie do wspólnej zabawy z rówieśnikami w sali i w ogrodzie.
li-1
Proces adaptacyjny dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną może im przynieść wiele korzystnych zmian rozwojowych, pod warunkiem, że będzie on przebiegał w sposób świadomy, kontrolowany i dostosowany do indywidualnych możliwości każdego dziecka. Należy więc wesprzeć dziecko w tym działaniu poprzez rozważną współpracę dwóch - najważniejszych dla niego - środowisk wychowawczych, jakimi są dom rodzinny i przedszkole.


122
Przedszkolowo.pl logo